Till alla våra kunder

Våra försiktighetsåtgärder för minskad smittspridning av Coronaviruset

Med anledning av den svåra och tuffa situation i samhället som vi alla upplever just nu så önskar vi att informera om vår verksamhet och de försiktighetsåtgärder vi arbetar utifrån för att minska smittspridningen.

Vi håller igång vår verksamhet precis som vanligt och har infört följande rutiner vid besök hos våra kunder.

  • Av hänsyn till smittorisk kommer vi att fråga er när ni beställer service om ni upplever några symptom på luftvägsinfektion såsom hosta, feber snuva eller halsont. Om ni eller någon i ert hushåll har det så planerar vi in vårt besök när ni varit symptomfria i 48 timmar.
  • Vi önskar att så långt som det är möjligt att vilja genomföra vår service utan att möta er fysiskt. Är det möjligt att vi kan få genomföra vår service utan att ni är hemma eller närvarar i samma rum är det önskvärt. Allt detta görs givetvis i dialog med dig som kund. Av försiktighetsskäl så kommer vi inte att beröra er, exempelvis genom handhälsning.
  • Våra tekniker använder engångshandskar som byts efter varje servicebesök.
  • Hämtning och lämning av reservdelsleveranser sker i entren på Birkagatan 22.

Med dessa åtgärder så ser vi att vi ska kunna bedriva vår verksamhet så nära normalt som det bara går, samtidigt som vi tillsammans tar vårt ansvar för att inte sprida smittan vidare.

Med vänliga hälsningar

AK Tvätt & Kylservice i Växjö AB